Dyrektor Dolnośląskiego Zespołu Szkół Specjalnych przy Wielospecjalistycznym  Szpitalu w Miliczu informuje, iż w związku z Rozporządzeniem ministra edukacji i nauki z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przywraca funkcjonowanie szkoły w zakresie dydaktycznym i wychowawczym  od 16.11.2020r. do 29.11.2020r.

           Zadania przewidziane przepisami prawa oświatowego będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Hanna Zaczyk-Lindner

Dyrektor DZSS Milicz

Informuję, iż do 7.06.2020r., w uzgodnieniu z organem nadzorującym oraz prowadzącym (pisma nr DZSS.KA.7.17.2020 z dn. 21.05.2020 r., DZSS.KA. 701.3.2020 r. z dnia 21.05.2020r.), w Dolnośląskim Zespole Szkół Specjalnych w Miliczu, ze względu na ryzyko wynikające z charakteru zajęć, w tym zagrożenia zdrowotnego oraz brak możliwości zorganizowania zajęć w sposób zmniejszający to ryzyko, zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (tak jak miało to miejsc do tej pory).

Drodzy uczniowie i uczennice naszej szkoły!

            Jak wiecie, przeżywamy obecnie nowy i trudny dla nas wszystkich czas. Szkoły i inne palcówki oświatowe zostały zamknięte, aby uchronić nas wszystkich, a przede wszystkim dzieci i młodzież przed zachorowaniem.

            Szkoły zostały zamknięte, ograniczono ilość kontaktów, ale przecież człowiek to nie tylko ciało, ale także serce, umysł, duch. To wszystko zostaje wolne. Dlatego chcemy, mimo tej specyficznej sytuacji, być przy Was i dalej pomagać Wam we wzroście, rozumieniu świata, innych i siebie.