7 września 2019 trzy uczennice naszego Dolnośląskiego Zespołu Szkół wzięło udział w tegorocznej edycji Narodowego Czytania, które odbyło się w Bibliotece Pedagogicznej w Miliczu. Organizatorkami przedsięwzięcia były Panie Dorota Domska i Alicja Urbańczyk, a w spotkaniu wzięły także udziałwolontariuszki z „Koła wolontariatu” przy Zespole Szkół im. T. Kościuszki.

 Uczestniczki spotkania wybierały jedną  spośród 8 nowel polecanych przez Parę Prezydencką RP: Sachem, Orka, Rozdzióbią nas kruki i wrony, Pamiątki Soplicy, Mój ojciec wstępuje do strażaków z Sanatorium pod klepsydrą, Katarynka, Dym, Dobra Pani; a następnie odczytywały na głos wybrany fragment. Na zakończenie porozmawiałyśmy o wrażeniach po lekturze, o wybranych nowelach i ich autorach.

2 września 2019 rozpoczęliśmy nowy  rok szkolny  apelem poświęconym  80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Uczniowie przedstawili najważniejsze wydarzenia września 1939 roku, odczytali wiersze polskich poetów, wspólnie zaśpiewaliśmy pieśni z okresu II wojny.

Apel miał upamiętnić żołnierzy walczących o Polskę a także ludność cywilną, która cierpiała z powodu agresji nazistowskich Niemiec. Chcieliśmy także zwrócić uwagę na to, jaką wartością jest pokój i współpraca między narodami