Dyrektor Dolnośląskiego Zespołu Szkół Specjalnych przy Wielospecjalistycznym  Szpitalu w Miliczu informuje, iż w związku z Rozporządzeniem ministra edukacji i nauki z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przywraca funkcjonowanie szkoły w zakresie dydaktycznym i wychowawczym  od 16.11.2020r. do 29.11.2020r.

           Zadania przewidziane przepisami prawa oświatowego będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Hanna Zaczyk-Lindner

Dyrektor DZSS Milicz