Od prawie roku w naszej szkole dzieci w ramach zajęć pozalekcyjnych mogą korzystać z relaksacji autogennej wg Schultza, prowadzonej przez wychowawczynię Monikę.

W ramach zajęć dodatkowych, rozwiających uzdolnienia i zainteresowania uczniowie naszej szkoły, w każdy czwartek uczestniczą w zajęciach nauki pływania. Ćwiczenia w wodzie są ważnym czynnikiem rozwoju dziecka, między innymi wspaniale stymulują dzieci psychomotorycznie.