W dniu 10.10.2017r. uczniowie Zespołu Szkół w Miliczu mieli okazję uczestniczyć w obchodach Dnia Zdrowia Psychicznego połączonego z Dniem Drzewa. Połączenie tych dwóch świąt miało na celu  uwrażliwienie uczniów na piękno przyrody Doliny Baryczy     oraz ukazanie ogromnego związku między zdrowiem człowieka a otaczającą go przyrodą. 

Podczas  uroczystości uczniowie mogli zaprezentować swoje talenty artystyczne. W gablocie szkolnej zostały  wywieszone prace plastyczne dotyczące Dnia Drzewa, a pięknie recytowane wiersze o zdrowiu i otaczającej człowieka przyrodzie zostały przyjęte gromkimi brawami.

Na  uroczystość zaproszono także pracownika Nadleśnictwa w Miliczu panią Sandrę Blek, która przeprowadziła prelekcję dotyczącą  rozpoznawania  drzew po kształcie liści, owocach, szyszkach i nasionach. Prowadząca odpowiadała  również na liczne pytania zadawane przez dzieci i młodzież. Najbardziej aktywni uczniowie, wyróżniający się wiedzą zdobytą podczas zajęć, zostali nagrodzeni przez p. Sandrę  Blek książeczkami na temat  lasu.

             Uwieńczeniem działań związanych ze Świętem Drzewa i Dniem Zdrowia Psychicznego był skromny poczęstunek, na którym nie zabrakło chleba upieczonego przez uczniów oraz  produktów ekologicznych takich jak soki, dżemy, jabłka przekazanych przez lokalnych przedsiębiorców.

W dniu 05.10.2017 odbyła się w naszej szkole pogadanka na temat wyborów do Samorządu Uczniowskiego. Uczniowie dowiedzieli się co to jest SU, kto go tworzy czym się zajmuje oraz czym jest samorządność. Pani Agnieszka opowiedziała uczniom o zasadach demokratycznych wyborów i że  właśnie wybory do SU są takimi wyborami.

Uczniowie wybrali kandydatów na przewodniczącego i zastępcę SU. Kandydaci mieli za zadanie wykonać plakaty wyborcze promujące ich osobę.

W dniu 12.10.2017. odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Wszyscy uczniowie zebrali się w klasie, która na czas wyborów stała się salą wyborczą. Piękny wystrój sali, prawdziwa urna wyborcza, flaga Polski, nadały wyborom wspaniały nastrój. Uczniowie mieli okazję poczuć i doświadczyć jak wyglądają wybory.

Uczniowie jeden po drugim podchodzili do stoika i oddawali głos na jednego z pięciu kandydatów. W wyniku tajnego głosowania przewodniczącą została Ewa, a jej zastępcą Oliwia.

Wybory do SU są pewnego rodzaju przygotowaniem do pełnienia roli obywatela w dorosłym życiu oraz kształtują pożądane postawy obywatelskie wśród dzieci i młodzieży.

Jednocześnie przewodniczący oraz zastępca stają się członkami rady wolontariatu. Idea wolontariatu powstała, aby kształtować wśród uczniów świadomość niesienia pomocy potrzebującym oraz wrażliwość na potrzeby innych.