Drukuj
Kategoria: Archiwum 2017/18

W dniu 05.10.2017 odbyła się w naszej szkole pogadanka na temat wyborów do Samorządu Uczniowskiego. Uczniowie dowiedzieli się co to jest SU, kto go tworzy czym się zajmuje oraz czym jest samorządność. Pani Agnieszka opowiedziała uczniom o zasadach demokratycznych wyborów i że  właśnie wybory do SU są takimi wyborami.

Uczniowie wybrali kandydatów na przewodniczącego i zastępcę SU. Kandydaci mieli za zadanie wykonać plakaty wyborcze promujące ich osobę.

W dniu 12.10.2017. odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Wszyscy uczniowie zebrali się w klasie, która na czas wyborów stała się salą wyborczą. Piękny wystrój sali, prawdziwa urna wyborcza, flaga Polski, nadały wyborom wspaniały nastrój. Uczniowie mieli okazję poczuć i doświadczyć jak wyglądają wybory.

Uczniowie jeden po drugim podchodzili do stoika i oddawali głos na jednego z pięciu kandydatów. W wyniku tajnego głosowania przewodniczącą została Ewa, a jej zastępcą Oliwia.

Wybory do SU są pewnego rodzaju przygotowaniem do pełnienia roli obywatela w dorosłym życiu oraz kształtują pożądane postawy obywatelskie wśród dzieci i młodzieży.

Jednocześnie przewodniczący oraz zastępca stają się członkami rady wolontariatu. Idea wolontariatu powstała, aby kształtować wśród uczniów świadomość niesienia pomocy potrzebującym oraz wrażliwość na potrzeby innych.

IMG_3818.JPG IMG_3824.JPG IMG_3825.JPG