Dnia 31 października w ramach zajęć pozalekcyjnych i akcji SZKOŁA PAMIĘTA dzieci wraz z wychowawczyniami Panią Moniką i Kasią odwiedziły
groby osób zasłużonych i cenionych w Miliczu: ks. Eugeniusza Waresiaka i druha Bolka Zajiczka.  Zapaliliśmy znicze i pomodliliśmy się  przy obu
grobach na znak naszej pamięci. Zostawiliśmy także zapalone światło przy krzyżu dla osób , do których nie mogliśmy dotrzeć z różnych przyczyn                             
(naszych najbliższych, znajomych...)